प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके

क्र.स विवरण बजेट नं. खर्च शिर्षक. खरिद प्रकृया पाना न. भुक्तानि रसिद मिति रकम कैफियत अपडेट

कुनै पनि डाटा उपलब्ध छैन

नोट: विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।