लुम्बिनी प्रदेश सरकार

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके


सम्पर्क

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय
नेपालगंज, बाँके
टेलिफोन: 081-550258
ईमेल: ctdobanke@gmail.com
वेबसाईट: https://ctcbanke.gov.np/


© 2020 Copyright : सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2021/03/31
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.