लुम्बिनी प्रदेश सरकार

गृह मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके


प्रशिक्षार्थि दर्ता फारम
तपाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएपछी तालिमको लागि आबेदन फारम भर्नु होला
Training Information(प्रशिक्षण विवरण)
Personal Information(व्यक्तिगत विवरण)
क्रिपिया पर्खनुहोस तपाईको फोटो अपलोड हुदै छ


Institutional Information(संस्थागत विवरण)
तालिमको लागि सिफारीस गर्ने
तालिम लिएको

Bank Information(बैंक विवरण)
Document(कागजात)
क्रिपिया पर्खनुहोस तपाईको मनोनयन पत्र अपलोड हुदै छ
क्रिपिया पर्खनुहोस तपाईको कागजात अपलोड हुदै छ
अन्य तालिम( Other Training )
© 2020 Copyright : सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2021/03/31
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.