लुम्बिनी प्रदेश सरकार

गृह मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय मुकाम: बुटवल, नेपाल http://moeap.lumbini.gov.np/ne/
2 मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्विनी प्रदेश https://ocmcm.lumbini.gov.np/
3 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
4 प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
5 निजामति किताबखाना http://www.pis.gov.np/
6 राष्ट्रिय सहकारी महासंघ http://ncfnepal.com.np/
7 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्विनी प्रदेश https://molmac.lumbini.gov.np/
8 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रयालय https://moitfe.lumbini.gov.np/
9 सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय https://cro.lumbini.gov.np/
© 2020 Copyright : सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2021/03/31
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.