लुम्बिनी प्रदेश सरकार

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी प्रशिक्षालय

नेपालगंज, बाँके


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाई दिनुहुन बारे सूचना सूचना/ समाचार 2078-09-20 View
2 तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाई दिनुहुन बारे सूचना सूचना/ समाचार 2078-09-08 View
3 प्रदेश नामाकरण र प्रदेश राजधानी सूचना/ समाचार 2077-06-22 admin View
© 2020 Copyright : सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज, बाँके
Last Updated: 2021/03/31
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.